marți, 14 august 2007

ÎNCHINAREA: un teren de război - 2

Principiul nr.2:
SCOPUL PRINCIPAL AL ÎNCHINĂRII PRIN MUZICĂ ESTE ÎNVĂŢAREA ADEVĂRULUI.
Adică cum? Adică, scopul muzicii în biserică nu este să ne dezmorţim, să strângem colecta sau să satisfacem preferinţele personale. Scopul cântării pe care o cântăm cu toţii este să comunice bisericii, adică nouă tuturor un adevăr, o învăţătură biblică, un principiu de viaţă din Scriptură. Este un fel de studiu biblic pe note muzicale. Sunt două texte în Scriptură care vorbesc direct la acest subiect al cântatului. Hai să le luăm pe rând. Primul este în Coloseni 3:16 "Cuvântul lui Cristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră." Al doilea este în Efeseni 5:19 "Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului." Acestea sunt singurele pasaje din Noul Testament care se adresează în mod direct problematicii muzicii din biserica Noului Testament. Este foarte clar că scopul muzicii în biserică este acela de instruire în adevărul Scripturilor. Celelalte scopuri, cum ar fi expresia emoţiilor noastre sunt secundare şi inferioare. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 14:15 "Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul dar mă voi ruga şi cu mintea. Voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea." Conform, imaginii biblice despre închinare, dacă nu avem revelaţia adevărului, dacă nu avem un conţinut de adevăr, NU AVEM ÎNCHINARE! Punct! Ce înseamnă asta? Înseamnă să fim atenţi la cuvinte care nu sunt biblice. Unii sunt interesaţi doar de ritm. Înseamnă să fim atenţi la conţinutul cântărilor. Înseamnă să nu lăsăm ca acompaniamentul muzical să acopere sau să oprească biserica de la a înţelege cuvintele cântării. Uneori atât de tare este volumul încât nu mai înţelegi ce vrea să comunice. Înţelegi melodia şi ritmul, dar adevărul care trebuia să ajungă în mintea participanţilor a fost furat. Înseamnă să fim atenţi la repetarea excesivă a unor versuri fără conţinut consistent de adevăr biblic. Este cazul unor cântări contemporane în care se folosesc două sau trei versuri sau un verset scos din contextul lui. Care este scopul acestor cântări scurte şi simpliste? Unii lideri de închinare contemporană au explicat de ce s-a folosit această lirică simplă, repetativă şi foarte instrumentală. Scopul este de a oferi tuturor o "încurajare", o euforie emoţională. Greşit! Scopul cântări nu este emoţia mea şi nici manipularea emoţională a altora. Ooo, da, sigur că este o varietate de emoţii prezentă în cadrul închinării autentice. Aceste emoţii însă sunt reacţia naturală a omului în faţa păcatului sau a mântuirii extraordinare oferite de Dumnezeu. Ele reprezintă, atenţie, o REACŢIE, un REZULTAT al închinării. Ele nu reprezintă SCOPUL închinării, aşa cum îşi propun mare parte din liderii de închinare contemporani. Stilul, gusturile şi preferinţele nu se discută. Se discută însă CONŢINUTUL. Iar acest conţinut trebuie să se potrivească cu FORMA în care îl aşezi. ( dar despre formă altă dată ) Mă rog să nu îl ofensăm pe Dumnezeu cu ceea ce noi numim câteodată ÎNCHINARE ( citeşte te rog, Isaia 1 şi Psalmul 50 ).

2 comentarii:

Alexandru spunea...

Coloseni 3:16
Efeseni 5:19

Aceste doua pasaje vorbesc despre cantari. O persoana influenta mi-a sugerat sa studiez aceste pasaje fiindca nu s-ar referi la invatare si sfatuire prin cantare. Mi s-a sugerat sa citesc si alte traduceri sau in original.

Ce spune Biblia aici cu adevarat? Mesajul respectiv (prin care mi se spuneau acestea) a fost trimis public, pe un grup de discutii, motiv pentru care am dreptul sa intreb public. Daca se poate, astept un raspuns.

ambasadorul spunea...

Hai să citim şi în original:

"laleo heautou psalmos kai humnos kai pneumatikos ode ado kai psallo en humon kardia kurios." Efes.5:19


Deci, în primul rând, cântarea se face împreună cu cei credincioşi. "Vorbiţi între voi..."

De ce doar între noi? Pentru că această cântare are menirea de a ne edifica şi încuraja. Cântarea nu este pentru cei necredincioşi. Asta nu înseamnă că este interzisă. Dar ei nu au cum să se închine lui Dumnezeu pentru că nu au Duhul lui Dumnezeu. Nu au o relaţie cu Dumnezeu pentru a putea să îl glorifice pe El. Ei nu pot cânta "Cântările Evangheliei" până când nu cunosc Evanghelia acestor cântări.

"enoikeo logos Christos enoikeo en humin plousios en pas sophia; didasko kai noutheteo heautou psalmos kai humnos kai pneumatikos ode, ado en charis en humon kardia kurios." Colos.3:16


"Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii..."

Iată din nou locul închinării cu cântările. Atenţie la ce fel de cântări face referire Scriptura:

"psalmi" = porţiuni de scriptură din cartea Psalmilor puse pe note.

"cântări de laudă" = iată câteva exemple de cântări de laudă cântate în biserica primară:

"El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel Întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele nevăzute şi cele văzute: fie scaune de domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El". ( Coloseni 1:15-16 )

Un alt exemplu este Filipeni 2:6-11 care se crede că a fost un imn cântat în biserică.

"cântări duhovniceşti" = are de-a face cu o mărturie. O cântare care exprimă un adevăr spiritual.

Muzica sacră nu este destinată pentru spectacol. Muzica creştină este mai întâi de toate un mijloc de a-I da slavă Domnului. În al doilea rând, ea aduce un mesaj teologic creştinului. Îl edifică, încurajează, îl mustră, în înalţă.